Hỗ trợ trực tuyến

Xương Kiên

0901.375.836

Diễm Thúy

079.710.2043

Thanh Thúy

0902.381.922

Cẩm Tú

0377.534.299

Máy Bơm Dầu PIUSI

bom dau piusi self service 70fm

Bơm dầu Piusi Self Service 70FM

Giá: 107.800.000 VNĐ

bom dau piusi drum ex50

Bơm dầu Piusi Drum EX50 230V+ K33

Giá: 25.300.000 VNĐ

bom dau piusi drum panther 56

Bơm dầu Piusi Drum Panther 56 K33

Giá: 12.650.000 VNĐ

bom dau piusi drum panther viscotroll

Bơm dầu Piusi Viscotroll 70/ K33

Giá: 24.750.000 VNĐ

bom dau piusi drum bi pump

Bơm dầu Piusi Drum Bi-pump 12V

Giá: 21.450.000 VNĐ

bom dau piusi drum bi pump

Bơm dầu Piusi Drum Bi-pump 24V

Giá: 21.450.000 VNĐ

bom dau piusi panther 56

Bơm dầu Piusi Panther 56 (230V)

Giá: 5.335.000 VNĐ

bom dau piusi panther 56

Bơm dầu Piusi Panther 56 (400V)

Giá: 5.940.000 VNĐ

bom dau piusi viscomat

Bơm dầu Piusi Viscomat 200/2 M

Giá: 8.910.000 VNĐ

bom dau piusi viscomat

Bơm dầu Piusi Viscomat 200/2 T

Giá: 8.910.000 VNĐ

bom dau piusi viscomat

Bơm dầu Piusi Viscomat 230/3 M

Giá: 11.330.000 VNĐ

bom dau piusi viscomat

Bơm dầu Piusi Viscomat 230/3 T

Giá: 11.330.000 VNĐ

bom dau piusi viscomat

Bơm dầu Piusi Viscomat 70 M

Giá: 9.350.000 VNĐ

bom dau piusi viscomat

Bơm dầu Piusi Viscomat 70 T

Giá: 10.120.000 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Xương Kiên

0901.375.836

Diễm Thúy

079.710.2043

Thanh Thúy

0902.381.922

Cẩm Tú

0377.534.299