Hỗ trợ trực tuyến

Trường Linh

0902 734 032

Trí Tân

093 8844 815

PIUSI

bom dau piusi self service 70fm

Bơm dầu Piusi Self Service 70FM

Giá: 107.800.000 VNĐ

bom dau piusi drum ex50

Bơm dầu Piusi Drum EX50 230V+ K33

Giá: 25.300.000 VNĐ

bom dau piusi drum panther 56

Bơm dầu Piusi Drum Panther 56 K33

Giá: 12.650.000 VNĐ

bom dau piusi drum panther viscotroll

Bơm dầu Piusi Viscotroll 70/ K33

Giá: 24.750.000 VNĐ

bom dau piusi drum bi pump

Bơm dầu Piusi Drum Bi-pump 12V

Giá: 21.450.000 VNĐ

bom dau piusi drum bi pump

Bơm dầu Piusi Drum Bi-pump 24V

Giá: 21.450.000 VNĐ

bom dau piusi panther 56

Bơm dầu Piusi Panther 56 (230V)

Giá: 5.335.000 VNĐ

bom dau piusi panther 56

Bơm dầu Piusi Panther 56 (400V)

Giá: 5.940.000 VNĐ

bom dau piusi viscomat

Bơm dầu Piusi Viscomat 200/2 M

Giá: 8.910.000 VNĐ

bom dau piusi viscomat

Bơm dầu Piusi Viscomat 200/2 T

Giá: 8.910.000 VNĐ

bom dau piusi viscomat

Bơm dầu Piusi Viscomat 230/3 M

Giá: 11.330.000 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Trường Linh

0902 734 032

Trí Tân

093 8844 815