Hỗ trợ trực tuyến

Xương Kiên

0901.375.836

Diễm Thúy

079.710.2043

Thanh Thúy

0902.381.922

Cẩm Tú

0377.534.299

TAIKO

may thoi khi takio ssr

Máy thổi khí TAIKO SSR-32T 1.1KW

Giá: 20.030.000 VNĐ

may thoi khi takio ssr

Máy thổi khí TAIKO SSR-40T 1.1KW

Giá: 22.260.000 VNĐ

may thoi khi takio ssr

Máy thổi khí TAIKO SSR-40T 1.5KW

Giá: 22.500.000 VNĐ

may thoi khi takio

Máy thổi khí TAIKO SSR-50 0.75KW

Giá: 27.510.000 VNĐ

may thoi khi takio

Máy thổi khí TAIKO SSR-50 1.1KW

Giá: 27.830.000 VNĐ

may thoi khi takio

Máy thổi khí TAIKO SSR-50 1.5KW

Giá: 28.070.000 VNĐ

may thoi khi takio

Máy thổi khí TAIKO SSR-50 2.2KW

Giá: 28.940.000 VNĐ

may thoi khi takio

Máy thổi khí TAIKO SSR-50 3KW

Giá: 29.360.000 VNĐ

may thoi khi takio

Máy thổi khí TAIKO SSR-50 4KW

Giá: 30.230.000 VNĐ

may thoi khi takio

Máy thổi khí TAIKO SSR-65 0.75KW

Giá: 29.880.000 VNĐ

may thoi khi takio

Máy thổi khí TAIKO SSR-65 1.1KW

Giá: 30.210.000 VNĐ

may thoi khi takio

Máy thổi khí TAIKO SSR-65 1.5KW

Giá: 30.440.000 VNĐ

may thoi khi takio

Máy thổi khí TAIKO SSR-65 2.2KW

Giá: 31.310.000 VNĐ

may thoi khi takio

Máy thổi khí TAIKO SSR-65 3KW

Giá: 31.720.000 VNĐ

may thoi khi takio

Máy thổi khí TAIKO SSR-65 4KW

Giá: 32.590.000 VNĐ

may thoi khi takio

Máy thổi khí TAIKO SSR-65 5.5KW

Giá: 33.920.000 VNĐ

may thoi khi takio

Máy thổi khí TAIKO SSR-80 2.2KW

Giá: 37.020.000 VNĐ

may thoi khi takio

Máy thổi khí TAIKO SSR-80 3KW

Giá: 37.440.000 VNĐ

may thoi khi takio

Máy thổi khí TAIKO SSR-80 4KW

Giá: 38.310.000 VNĐ

may thoi khi takio

Máy thổi khí TAIKO SSR-80 7.5KW

Giá: 39.640.000 VNĐ

may thoi khi takio

Máy thổi khí TAIKO SSR-80 11KW

Giá: 40.580.000 VNĐ

 Hỗ trợ trực tuyến

Xương Kiên

0901.375.836

Diễm Thúy

079.710.2043

Thanh Thúy

0902.381.922

Cẩm Tú

0377.534.299